ติดตั้งถังเก็บน้ำจำเป็นแค่ไหน

มีอีกหลายคนที่ยังมีความสงสัยและเกิดคำถามว่า ถังเก็บน้ำที่ใช้สำหรับเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในบ้านมีความจำเป็นต้องติดตั้งหรือไม่จำเป็นมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความจำเป็นควรเลือกอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจำเป็นหรือไม่ ควรรู้ก่อนว่าถังเก็บน้ำที่เราใช้กันอยู่เมื่อตอนซื้อบ้านแล้วเขาติดตั้งไว้ให้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไร จำเป็นแค่ไหนสำหรับการมีไว้ในบ้าน ประโยชน์ของถังเก็บน้ำก็คือ สามารถเก็บสำรองน้ำประปาไว้ใช้งานในบ้านกรณีที่น้ำไม่ไหลหรือมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น มีการปิดน้ำเพื่อเดินท่อประปา , ซ่อมท่อประปา หรือเกิดอุบัติเหตุท่อส่งประปาแตกเสียหายทำให้ไม่สามารถส่งน้ำประปามาได้ ซึ่งการซ่อมแซมท่อประปาก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน และในระหว่างที่น้ำไม่ไหลหากเรามีความจำเป็นต้องใช้น้ำโดยเฉพาะสำหรับการขับถ่ายก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน ถ้าในบ้านไม่มีถังเก็บน้ำสำรองน้ำประปาเราก็จะไม่มีน้ำใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นถังเก็บน้ำประปาก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ ได้ประโยชน์อีกอย่างก็คือ ยังเป็นการช่วยพักน้ำ ช่วยให้มีการตกตะกอนของสิ่งแปลกปลอมที่อาจหลุดรอดเข้ามากับน้ำ สิ่งแปลกปลอมอาจหลุดรอดเข้ามาในระหว่างทางที่มีการตัดต่อท่อประปาหรือมีการซ่อมท่อประปา ก่อนที่น้ำประปาจะมาถึงบ้าน

สำหรับการเลือกขนาดของถังเก็บน้ำก็ควรดูจากปริมาณสมาชิกในบ้าน ถ้าอยู่กัน 4-5 คน ใช้ถังขนาดความจุ 1100-1500 ลิตร ในกรณีน้ำไม่ไหลและใช้เท่าที่จำเป็นก็น่าจะอยู่ได้ 1-2 วัน อย่างในโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดี่ยว 2ชั้น ที่ติดตั้งให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ที่ขนาดความจุ 1000-1500 ลิตร